25 stycznia, 2019

Zatrudnienie cudzoziemca i legalizacja pobytu

W Polsce przepisy regulujące kwestię legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców są skomplikowane. Wielu pracodawców czy cudzoziemców myli te pojęcia albo uważa je za tożsame. Zatrudnienie cudzoziemca […]
12 lutego, 2019

Złożenie wniosku na kartę pobytu krok po kroku

Złożenie wniosku na kartę pobytu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w celu legalizacji pobytu i pracy jest obecnie dużym problemem dla Cudzoziemca. Na ten moment jedyną […]
21 sierpnia, 2019

Co daje uzyskanie Karty Polaka

Czym jest Karta Polaka? Jest to dokument, który potwierdza przynależność do naszego kraju. Posiadacz Karty Polaka nie jest jeszcze obywatelem Polski, nie zyskuje prawa do osiedlenia […]
30 sierpnia, 2019

Jakie branże zatrudniają pracowników z Ukrainy?

Zatrudnienie Pracowników z Ukrainy jest w Polsce coraz bardziej powszechne. Wynika to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze w wielu przypadkach Pracownicy ze wschodu są tańsi, […]
12 września, 2019

Kary dla pracodawców za zatrudnianie pracowników bez legalizacji

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób z Ukrainy ze względu na trudną sytuację polityczną i ekonomiczną w ich kraju wyjeżdża za pracą, aby rozpocząć nowe życie […]
17 września, 2019

Ile jest formalności przy zatrudnieniu osoby z Ukrainy?

Obywatele Ukrainy, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie nowego życia w Polsce i podjęcie pracy w tym kraju, powinni posiadać zezwolenie na pracę. Nie ma jednak obowiązku […]
3 października, 2019

Ile osób zza granicy zatrudniają korporacje w Polsce

Obecnie coraz częściej przedsiębiorstwa – nie mogąc znaleźć rodzimych pracowników – decydują się na zatrudnienie osób zza granicy. W 2018 roku aż w 39% przedsiębiorstw w […]
9 października, 2019

Jak brak pracowników wpływa na hamowanie rozwoju firmy

W ostatnim czasie podejście do zarządzania personelem przeszło nie lada rewolucję. Otóż coraz częściej mówi się o tym, ludzie stanowią najważniejszy zasób danej firmy, bez którego […]
23 października, 2019

Zmiana poziomu bezrobocia w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat

W latach 2015-2018 stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, spadła niemal dwukrotnie.  W tym okresie wynosiła ona odpowiednio: 2015 rok – […]