Jak brak pracowników wpływa na hamowanie rozwoju firmy
9 października, 2019
Jakie są najbardziej przyszłościowe zawody?
30 października, 2019
Zobacz

Zmiana poziomu bezrobocia w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat

Udostępnij:

W latach 2015-2018 stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, spadła niemal dwukrotnie.  W tym okresie wynosiła ona odpowiednio:

  • 2015 rok – 9,6%;
  • 2016 rok – 8,2%;
  • 2017 rok – 6,5%;
  • 2018 rok – 5,7%.

Należy jednak mieć na uwadze, że w statystykach ukazujących liczbę pracowników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny nie uwzględnia się obecnej podaży pracy w polskiej gospodarce, a mianowicie nie bierze się pod uwagę części krótkoterminowych imigrantów, przede wszystkich tych pochodzących z Ukrainy.

Szacunkowo średnio w ciągu 2017 roku liczba imigrantów, którzy wspomagali polską gospodarkę krajową kształtowała się na poziomie ok. 600–800 tys. osób, co stanowiło mniej więcej 5% wszystkich osób pracujących.

Przyczyn spadku bezrobocia jest kilka. Jedną z nich z pewnością jest poprawa koniunktury gospodarczej. Po drugie w Polsce występuje wiele inwestycji zagranicznych, które tworzą nowe miejsca pracy. Należy przypuszczać, że na początku kolejnego okresu programowania UE, który będzie mieć miejsce w 2021 roku, kiedy zostaną rozdzielone nowe środki, powstanie jeszcze więcej miejsc pracy związanych z nowo powstałymi inwestycjami.

Co istotne, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest praca i że bez niej niewiele można osiągnąć. Co prawda, prowadzone przez państwo programy socjalne przyczyniły się do wzrostu bezrobocia u kobiet, ale biorąc pod uwagę ogólny rozrachunek, nie wpłynęło to na stopę bezrobocia w ujęciu krajowym.

 


www.pro4work.pl

W 2017 roku wzrosła liczba osób pracujących najemnie, co także wpłynęło na obniżenie poziomu bezrobocia. Dodatkowo wzrósł popyt na pracę, a co za tym idzie – nasiliły się dążenia do stabilizacji zatrudnienia. Trend ten nie umknął uwadze pracodawców, którzy chcąc przeciwdziałać odejściom pracowników coraz częściej zawierają umowy na czas nieokreślony zamiast – jak do tej pory – umowy krótkoterminowe.

Należy jednak mieć na uwadze, że niski poziom bezrobocia może maskować strukturalne problemy rynku pracy, które odnoszą się m.in. do zawodowej aktywizacji osób bez wykształcenia wyższego. Trzeba zatem wprowadzić rozwiązania, które doprowadzą do zwiększenia aktywności wszystkich osób, a nie tylko wybranych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/