Czy osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca?
25 września, 2020
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Jak przebiega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
22 października, 2020
Zobacz

Paszport biometryczny a pobyt i praca obywatela Ukrainy w Polsce

paszport biometryczny obywatela Ukrainy

paszport biometryczny obywatela Ukrainy

Udostępnij:

Paszport biometryczny jest dokumentem tożsamości, uprawniającym do przekraczania granic państw. Paszport biometryczny zawiera nie tylko dane standardowe właściciela, takie jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • serię oraz numer paszportu,
 • dane organu, który ten paszport wydał.

Dzięki mikroprocesorowi umieszczonemu w jego okładce, paszport biometryczny ma wbudowane dane w formie elektronicznej. Są to:

 • podpis właściciela,
 • odciski palców,
 • wizerunek twarzy,
 • tęczówka oka.

To właśnie dane zapisane w formie elektronicznej odróżniają paszport biometryczny od standardowego dokumentu, ponieważ na podstawie tego typu danych możliwe jest dokonanie identyfikacji indywidualnych cech ciała każdego człowieka (np. linii papilarnych zapisanych wraz z odciskiem palca, czy właśnie wzoru siatkówki oka). Takie dane są w pełni niepowtarzalne, dzięki czemu możliwe jest dokładne sprawdzenie tożsamości osoby posługującej się paszportem biometrycznym, ponieważ dane zapisane w chipie wbudowanym w paszport biometryczny są również zapisane w bazach danych urzędów państwowych.

paszport biometryczny obywatela Ukrainy

Paszporty biometryczne służą zatem dokładniejszej identyfikacji, a jednocześnie mają na celu utrudnienie podrobienia paszportu, czy podszycie się pod inną osobę. Z weryfikacji paszportów biometrycznych korzystają przede wszystkim funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach drogowych, lotniczych i kolejowych.

Z perspektywy obywateli Ukrainy posiadanie paszportu biometrycznego jest bardzo dobre. Dokument ten umożliwia bowiem wjazd na terytorium Polski bez wizy, a także podjęcie zatrudnienia. W zakresie ruchu bezwizowego obywatel Ukrainy posiadający paszport biometryczny jest uprawniony do przebywania w Polsce przez 90 dni, w tym samym czasie może podjąć legalną pracę u polskiego pracodawcy. O ile przez ten okres wiza nie jest wymagana, tak aby podjąć legalną pracę, należy posiadać zezwolenie na pracę. Paszport biometryczny nie zwalnia z tego obowiązku a zezwolenie dotyczy zarówno umowy o pracę, jak również innych form zatrudnienia.

Podsumowując, posiadanie paszportu biometrycznego nie zwalnia obywateli Ukrainy z formalności wymaganych do legalnego zatrudnienia w Polsce ani z posiadania wizy po upływie 90 dni od wjazdu na terytorium naszego kraju. Jest jednak dużym ułatwieniem w zakresie samego przyjazdu do Polski.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań o legalizację pobytu lub legalizację pracy, serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Pro4Work