Tarcza Antykryzysowa 3.0 a rynek pracy dla cudoziemców
4 czerwca, 2020
Czy osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca?
25 września, 2020
Zobacz

Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców

Udostępnij:

W naszych postach bardzo często piszemy o przepisach dotyczących legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jakie konsekwencje finansowe i prawne ma naruszenie przepisów w tym zakresie.

Z nielegalnym wykonywaniem pracy przez cudzoziemca mamy do czynienia w przypadku wystąpienia jednego z poniższych przypadków:

 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie posiadającego odpowiedniego zezwolenia na pracę, jednocześnie nie zwolnionego z obowiązku posiadania takiego zezwolenia na podstawie szczególnych przepisów,
 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca nieuprawnionego na podstawie dokumentów dotyczących pobytu,
 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na warunkach lub stanowisku innym niż warunki lub stanowisko określone w zezwoleniu na pracę,
 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zawarcia umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

Wyjaśniliśmy już dokładnie kiedy następuje zjawisko nielegalnej pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Jakie kary grożą za to pracodawcy?

 • Za powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez ważnej wizy lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – min. 3 tys. zł,
 • Za uporczywe powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez ważnej wizy lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w przypadku kiedy ta praca nie ma związku z działalnością gospodarczą pracodawcy – 3 – 10 tys. zł,

Powyżej opisane sytuacje mają charakter wykroczenia. Poniżej przedstawiamy sytuacje uznawane za przestępstwo, skutkujące karą grzywny lub karą ograniczenia wolności:

 • Powierzenie pracy osobie małoletniej, przebywającej nielegalnie na terytorium RP,
 • Powierzenie pracy wielu cudzoziemcom, przebywającym nielegalnie na terytorium RP,
 • Uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie na terytorium RP w sytuacji, gdy ta praca ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Za przestępstwa wymienione poniżej grozi natomiast kara pozbawienia wolności do lat 3:

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi,
 • Powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania, tj. wyzysku.

Aby uniknąć wyżej wymienionych sytuacji, zachęcamy do przeprowadzenia procesu zatrudnienia cudzoziemca przy współpracy z Pro4Work. Jako doświadczeni profesjonaliści dbamy kompleksowo o każdy etap legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Pro4Work