Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców
10 czerwca, 2020
paszport biometryczny obywatela Ukrainy
Paszport biometryczny a pobyt i praca obywatela Ukrainy w Polsce
13 października, 2020
Zobacz

Czy osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca?

Udostępnij:

Pracownicy ze wschodu stanowią obecnie w Polsce bardzo dużą grupę na rynku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców cieszy się powodzeniem w wielu przedsiębiorstwach, jednak temat ten dotyczy nie tylko firm, ponieważ wiele osób prywatnych potrzebuje pracownika – np. do prowadzenia domu, pomocy w opiece nad dzieckiem czy osobą starszą, czy na przykład niani. Co należy zrobić aby legalnie zatrudnić cudzoziemca będąc osobą fizyczną?

Po pierwsze, legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jest absolutnie niezbędna do podjęcia przez niego pracy w Polsce. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wiele czynników, m.in. czy forma pobytu umożliwia pracę, czy wyłącznie wypoczynek. Zezwolenia na pracę nie muszą posiadać na przykład małżonkowie obywateli Polski bądź posiadacze Karty Polaka.

W przypadku pracowników z Białorusi czy Ukrainy, aby wystąpić o zezwolenie na pracę, należy zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy o wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Co istotne, na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może pracować przez 180 dni. Sam proces legalizacji trwa natomiast od 1 do 7 dni.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń na pobyt i pracę, osoba fizyczna zatrudniająca cudzoziemca powinna podpisać z nim odpowiednią umowę. Następnym krokiem jest zgłoszenie cudzoziemca do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, opłacenie składki ZUS oraz odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Osoba fizyczna jako pracodawca ma bowiem takie same obowiązki względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego, jak firma, w przypadku zatrudnienia pracownika. W tym aspekcie istnieje również wiele wyjątków do uwzględnienia – dla przykładu zaliczki na podatek dochodowy nie trzeba odprowadzać w przypadku zatrudnienia cudzoziemki na stanowisko niani do opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Jak widać, lista regulacji i wymogów w zakresie pobytu i legalizacji pracy, jest naprawdę obszerna, dlatego w przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca warto skorzystać z profesjonalistów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Pro4Work