Pracownicy z Ukrainy przylecieli do Warszawy
28 maja, 2020
Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców
10 czerwca, 2020
Zobacz

Tarcza Antykryzysowa 3.0 a rynek pracy dla cudoziemców

Udostępnij:

Koronawirus ma wpływ na całą światową gospodarkę, nic więc dziwnego, że nadal jest tematem nr 1 we wszystkich możliwych mediach. Epidemia odbija się echem również na polskim rynku pracy dla cudzoziemców. Władze naszego kraju nie pozostały bez odzewu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. 14 maja zatwierdzono ustawę o zmianie wybranych regulacji dotyczących koronawirusa – zmiany te potocznie zostały nazwane Tarczą Antykryzysową 3.0.

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości redukcji wynagrodzeń oraz czasu pracy cudzoziemców pod warunkiem zastosowania takich samych zmian wobec pozostałych pracowników (polskich obywateli) danego pracodawcy. Nowe regulacje umożliwiają również wydłużenie terminu obowiązywania zezwoleń na pracę sezonową, a także kart pobytu członków rodzin obywateli UE. Według zapisów ustawy z dn. 14 maja br. cudzoziemiec ma prawo wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez obowiązku:

  • zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • uzyskania nowego zezwolenia na pracę (dotyczy to również pracy sezonowej),
  • wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dodatkowo został również wydłużony termin ważności:

  • kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu,
  • kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 – do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez obowiązku wymiany tych dokumentów.

W przypadku, kiedy cudzoziemiec miał zezwolenie na pracę ważne po 13 marca br. bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń z min. 1 dniem pracy przypadającym po tej dacie, istnieje dla cudzoziemców możliwość pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Na ten moment branże, w których nadal, mimo kryzysu, potrzebni są dodatkowi pracownicy, to przede wszystkim rolnictwo oraz budownictwo – uznawane przez ekonomistów jako jeden z najbardziej stabilnych sektorów w okresie pandemii. Dodatkowo pracownicy są poszukiwani w takich branżach jak logistyka, przetwórstwo oraz produkcja.

W przypadku pytań w zakresie zatrudnienia lub legalizacji pobytu cudzoziemca zapraszamy do kontaktu!

Zespół Pro4Work.pl

Artykuł napisany na podstawie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2