Jakie branże zatrudniają pracowników z Ukrainy?
30 sierpnia, 2019
Ile jest formalności przy zatrudnieniu osoby z Ukrainy?
17 września, 2019
Zobacz

Kary dla pracodawców za zatrudnianie pracowników bez legalizacji

Udostępnij:

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób z Ukrainy ze względu na trudną sytuację polityczną i ekonomiczną w ich kraju wyjeżdża za pracą, aby rozpocząć nowe życie w innym państwie. Nie zawsze jednak znajdują pracę w pełni legalną, ponieważ nie spełniają wszystkich wymogów, żeby podjąć pracę zgodnie z prawem. Zdarzają się sytuacje, że pracodawcy postrzegają Ukraińców jako tanią siłę roboczą i ani myślą o zapewnieniu im podstawowych praw pracowniczych oraz nie zwracają uwagi na to, czy dana osoba ma wszystkie potrzebne dokumenty do wykonywania pracy w Polsce. Tacy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie takiego typu postępowanie.

W polskim porządku prawnym zawarto, iż kary za zatrudnianie pracowników bez legalizacji dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Co grozi w sytuacji zatrudniania osób bez legalizacji?

Art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jasno wskazuje, że: „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”. Natomiast w art. 120 ust. 2 tej samej ustawy czytamy: „Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł”.


www.pro4work.pl

Nie są to wszystkie kary, jakie dotyczą przedsiębiorcę zatrudniającego osobę bez legalizacji. Nieuczciwi przedsiębiorcy nie mają skrupułów, aby wykorzystywać cudzoziemców, którzy nie mają pojęcia o prawie pracy obowiązującym w Polsce. Jeżeli pracodawca w jakikolwiek sposób wprowadzi w błąd cudzoziemca, który będzie myślał, że praca, jaką ma wykonywać, będzie legalna, zostaje obciążony karą grzywny w wysokości od 3 000 do 30 000 zł.

Konsekwencje prawne może również ponieść osoba, która żąda od cudzoziemców opłat za pomoc w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji. Jest to tak zwane „nielegalne pośrednictwo pracy”. Należy bowiem pamiętać, że pośrednictwo pracy jest bezpłatne. W przypadku ponoszenia opłat za pomoc w znalezieniu i legalizacji pracy grozi kara grzywny od 200 do 2000 zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/