Złożenie wniosku na kartę pobytu krok po kroku
12 lutego, 2019
Zobacz

Zatrudnienie cudzoziemca i legalizacja pobytu

Udostępnij:

W Polsce przepisy regulujące kwestię legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców są skomplikowane. Wielu pracodawców czy cudzoziemców myli te pojęcia albo uważa je za tożsame.

Zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca to proces czasochłonny i wymagający znajomości przepisów prawa oraz realiów. Jednak korzyści z tego płynące mają ogromny wpływ na niejeden biznes. Warto sięgnąć po pomoc wyspecjalizowanych firm, które ułatwiają całą procedurę. Zaoszczędzimy ten sposób czas i pieniądze, a przede wszystkim unikniemy kłopotów prawnych w razie popełnienia błędów lub niedopatrzenia.  Zatrudnienie cudzoziemca zgodnie z przepisami może zostać usankcjonowane prawnie w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Kto składa wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczenia do urzędu składa pracodawca. Jedynie w przypadku osób, które składają wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)  czynności tej podejmują się sami cudzoziemcy.

Gdzie składamy wniosek?

W zależności od tego, czy rejestrujemy oświadczenie, czy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu) lub zezwolenie na pracę stosowne dokumenty składamy do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego.

Ile trwa rozpoznanie sprawy legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca?

W przypadku zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy czas reakcji urzędów to 7-60 dni. Inaczej sprawa wygląda, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu). Wtedy okres ten może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy.

Czy istnieją opłaty administracyjne?

Owszem, tak. Jak praktycznie w każdej innej materii w sytuacji, gdy korzystamy z usług administracji publicznej, musimy ponosić koszty. Jeśli chodzi o przedmiot związany z oświadczeniem (30 zł.) lub wnioskiem o zezwolenie na pracę (100zł.). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) to już wyższe kwoty: 440 zł od wniosku oraz 50 zł za wydanie Karty Pobytu.

Dodatkowe dokumenty potrzebne do legalizacji zatrudnienia

Przy oświadczeniu nie potrzeba dodatkowych dokumentów, natomiast przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) należy uzyskać informację starosty z Powiatowego Urzędu Pracy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z tego dokumentu.

Samo oświadczenie lub zezwolenie w żadnym stopniu nie legalizuje pobytu cudzoziemca na terenie Polski. Musi mieć on wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt.

Czy rodzaj umowy o pracę ma znaczenie?

Forma zatrudnienia może być dowolna, ale dokładnie taka jak wskazana w oświadczeniu, zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie umowy o pracę przynosi dodatkowe korzyści przy zastosowaniu odpowiednich procedur.  

Wynagrodzenie cudzoziemca

Cudzoziemiec podobnie, jak i obywatele państwa Polskiego powinni zarabiać minimum tyle, ile wynosi najniższe wynagrodzenie w naszym państwie, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wynagrodzenie powinno być takie jak oświadczeniu, zezwolenie na prac lub zezwoleniu na pobyt czasowy.

Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

  1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca. Może przebywać w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego, wizy lub karty pobytu. Pamiętajmy- nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu!
  2. Należy pamiętać, że w większości przypadków nie można zatrudnić cudzoziemca bez uzyskania oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z tym kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy.
  3. Dopiero po uzyskaniu któregoś z ww. dokumentów można legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Tylko przy odpowiednio dobranej formie umowy oraz czasie złożenia dokumentów można znacznie ograniczyć koszty związane z legalizacją pracy cudzoziemca, oraz ciągłością legalnego zatrudnienia!

Legalizacja pobytu cudzoziemca krok po kroku

  1. Najczęściej wybieranym sposobem przez cudzoziemców na dłuższe zalegalizowanie pobytu w Polsce jest wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu).
  2. Najważniejszą rzeczą jest aby wniosek był złożony do ostatniego dnia legalnego pobytu oraz bez braków formalnych.
  3. Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  4. Tylko w niektórych przypadkach po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec może podjąć pracę bez dodatkowego zezwolenie na pracę lub oświadczenia.
  5. Przy odpowiednio złożonych dokumentach cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) na maksymalny okres 3 lat.

Tylko poprawne złożenie dokumentów gwarantuje uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w najkrótszym możliwym terminie!

Pobyt czasowy a zezwolenie na pracę a oświadczenie

W poniższej tabeli znajduje się porównanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Zezwolenie na pracę Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Kto może się ubiegać? Obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Armenii i Mołdawii Obywatele państw spoza UE oraz EOG Obywatele państw spoza UE oraz EOG
Na jaki okres? Maksymalnie 180 dni w ciągu kolejnych 360 dniach Maksymalnie na 3 lata Maksymalnie na 3 lata
Kto składa wniosek? Pracodawca Pracodawca Cudzoziemiec
Gdzie składać wniosek? Powiatowy Urząd Pracy Urząd Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy? 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego, – 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; – 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych. nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu poprawnego złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

W DUW we Wrocławiu termin ten może ulec wydłużeniu.

wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Może trwać nawet kilka miesięcy.
Opłata administracyjna 30zł 50zł lub 100zł 440zł od wniosku oraz 50zł za wygenerowanie karty pobytu
Dodatkowe formalności brak Uzyskanie z PUP informacji starosty. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z ww. dokumentu Uzyskanie z PUP informacji starosty. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z ww. dokumentu
Czy cudzoziemiec potrzebuje dodatkowo dokumentu pobytowego? Tak. Samo oświadczenie nie legalizuje pobytu w Polsce. Cudzoziemiec musi mieć wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt Tak. Samo zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu w Polsce. Cudzoziemiec musi mieć wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt Nie
Forma zatrudnienia Dowolna- dokładnie taka jak wskazana w oświadczeniu Dowolna-dokładnie taka jak wskazana w zezwoleniu Dowolna-dokładnie taka jak wskazana w zezwoleniu
Minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz zgodne z tym zawartym w oświadczeniu zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę