Ile jest formalności przy zatrudnieniu osoby z Ukrainy?
17 września, 2019
Jak brak pracowników wpływa na hamowanie rozwoju firmy
9 października, 2019
Zobacz

Ile osób zza granicy zatrudniają korporacje w Polsce

Udostępnij:

Obecnie coraz częściej przedsiębiorstwa – nie mogąc znaleźć rodzimych pracowników – decydują się na zatrudnienie osób zza granicy. W 2018 roku aż w 39% przedsiębiorstw w Polsce zatrudniono takie osoby. Odsetek ten różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku średnich firm wynosi on 65%, w przypadku małych – 48%, a w mikroprzedsiębiorstwach jedynie 4% pracowników stanowiły osoby spoza Unii Europejskiej.

W Polsce cudzoziemcy najczęściej znajdują zatrudnienie w branży budowlanej (53%) i przemysłowej (49%), w firmach działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W innych branżach odsetek jest nieco niższy. W branży usługowej wynosi on 35%, a w branży usługowej – 38%.

www.pro4work.pl

Wśród najbardziej deficytowych grup zawodowych są zarówno specjaliści, jak i pracownicy o niskich kompetencjach. Przedsiębiorstwa, które podejmują decyzję o zatrudnieniu pracowników zza granicy, kierują się wieloma motywami. Przede wszystkim decydują się na taki krok ze względów ekonomicznych. Często zdarza się tak, że Polacy nie chcą pracować za najniższą stawkę, na co godzą się cudzoziemcy, bo i tak jest ona wyższa od tej, którą zarobiliby w ich ojczyźnie. Należy jednak wskazać, że takie sytuacje zdarzają się jedynie w przypadku jednej czwartej firm zatrudniających osoby zza granicy. Prawie połowa przedsiębiorstw z sektora MŚP (42%) gwarantuje osobom przyjezdnym taką samą stawkę co Polakom.

Najwięcej migrantów zarobkowych w Polsce stanowią osoby z Ukrainy. Zazwyczaj obywatele tego kraju pozwalają redukować braki pracownicze w gospodarstwach domowych oraz w sektorze budowlanym, rolniczym, transporcie czy też handlu. W budownictwie zatrudnia się również wiele innych osób ze Wschodu, np. z Białorusi. Z kolei w branży SSC/BPO w licznych centrach usług wspólnych coraz częściej znajdują zatrudnienie wykwalifikowani zagraniczni specjaliści, którzy charakteryzują się znajomością języków obcych, tacy jak Holendrzy, Finowie lub Hiszpanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/