22 października, 2020
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Jak przebiega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie PIP) to polska instytucja kontrolująca pracodawców w aspekcie przestrzegania prawa pracy, szczególnie w zakresie BHP i przepisów dotyczących zatrudnienia. Każdy pracodawca […]