Złożenie wniosku na kartę pobytu krok po kroku
12 lutego, 2019
Jakie branże zatrudniają pracowników z Ukrainy?
30 sierpnia, 2019
Zobacz

Co daje uzyskanie Karty Polaka

Udostępnij:

Czym jest Karta Polaka? Jest to dokument, który potwierdza przynależność do naszego kraju. Posiadacz Karty Polaka nie jest jeszcze obywatelem Polski, nie zyskuje prawa do osiedlenia się w Polsce ani do przekraczania granic Polski bez wizy. Posiada jednak wiele innych przywilejów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze uprawnienia posiadacza Karty Polaka:

 • Zwolnienie z opłaty za przyjęcie oraz rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej,
 • Zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa w konsulacie,
 • Zwolnienie z opłaty za rozpatrzenie oraz wydanie zezwolenia na stały pobyt w Polsce,
 • Prawo do częściowego wsparcia finansowego w zakresie pokrycia kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce (w przypadku kiedy zostaje złożony wniosek o stały pobyt Polsce),
 • Pierwszeństwo przy ubieganiu się o finansowe wsparcie Polaków przebywających za granicą,
 • Prawo do pomocy konsula w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub życia,
 • Brak obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • Prawo do kształcenia się na terenie Polski – studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i inne formy kształcenia, uczestnictwo w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych,
 • Prawo do korzystania z polskich świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach,
 • Prawo do 37% zniżki przy przejazdach polską komunikacją miejską i międzymiastową,
 • A nawet prawo do bezpłatnego wstępu do polskich muzeów państwowych.

 

www.pro4work.pl

Karta Polaka jest zatem bardzo dobrym krokiem w stronę uproszczenia formalności związanych z pobytem, edukacją i pracą w Polsce. Aby uzyskać Kartę Polaka, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zapisać się na rozmowę w konsulacie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji swojego pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/

Artykuł napisany na podstawie informacji pozyskanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych