Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
23 kwietnia, 2020
W jaki sposób można dostać polskie obywatelstwo?
7 maja, 2020
Zobacz

Zameldowanie na pobyt czasowy dla obywatela Ukrainy

Udostępnij:

Każdy cudzoziemiec z Ukrainy ma obowiązek zameldować się czasowo jeśli przebywa na terytorium RP poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem lub wypoczynkiem. Na meldunek czasowy obcokrajowiec ma 48 godzin od chwili przybycia do wybranej miejscowości na terytorium Polski.

Posiadanie meldunku czasowego w przypadku obywatela Ukrainy jest warunkiem otrzymania karty pobytu bądź innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w naszym kraju. Zameldowanie obywatela Ukrainy na pobyt czasowy nie może być dokonane na czas dłuższy niż termin ważności wizy, umowy o ruchu bezwizowym lub zezwolenia na zamieszkanie na okres oznaczony.

Meldunek czasowy obywatela Ukrainy stanowi wyłącznie obowiązek administracyjno-prawny. Nie skutkuje on natomiast jakimkolwiek uprawnieniem obcokrajowca do zamieszkiwanej nieruchomości. Jest to wyłącznie potwierdzenie faktycznego przebywania danej osoby w określonym miejscu. Taki stan rzeczy potwierdza:

  • art. 9 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności: zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu,
  • orzecznictwo sądowe: nie należy z dopełnieniem obowiązku zameldowania wiązać powstania jakichkolwiek praw do lokalu, w którym ono nastąpiło – zameldowanie nie tworzy żadnych praw do lokalu (wyrok SN z 23.06.1998, III CKU 24/98, OSNC 1998/12/222).

W celu zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy należy przygotować odpowiednie dokumenty. Po złożeniu kompletnego formularza organ ewidencyjny (odpowiadający miejscu zamieszkania cudzoziemca) wydaje dokument potwierdzający dokonanie zameldowania czasowego. Dokument ten jest ważny do momentu upływu terminu zameldowania. Czynność zwolniona jest z opłat administracyjnych.

Jako eksperci w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z Ukrainy służymy pomocą w przypadku pytań. Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Pro4Work