Zameldowanie na pobyt czasowy dla obywatela Ukrainy
29 kwietnia, 2020
Koronawirus a sytuacja na sezonowym rynku pracy
22 maja, 2020
Zobacz

W jaki sposób można dostać polskie obywatelstwo?

Udostępnij:

Jako specjaliści w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z Ukrainy, służymy również pomocą w zakresie ubiegania się o polskie obywatelstwo. Aby móc się o nie ubiegać, należy spełnić jeden z warunków wymaganych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. warunek:
  • przebywać bez przerwy legalnie na terytorium Polski od minimum 3 lat,
  • mieć regularne stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • być uprawnionym do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 2. warunek:
  • przebywać bez przerwy legalnie na terytorium Polski od minimum 2 lat,
  • być w związku małżeńskim z obywatelem Polski od minimum 3 lat lub nie posiadać żadnego innego obywatelstwa,
 3. warunek: przebywać bez przerwy legalnie na terytorium Polski od minimum 2 lat na podstawie zezwolenia uzyskanego w trakcie posiadania statusu uchodźcy,
 4. warunek:
  • być osobą poniżej 18 roku życia,
  • przebywać legalnie w Polsce,
  • mieć jednego rodzica z polskim obywatelstwem lub z przywróconym polskim obywatelstwem,
  • posiadać zgodę drugiego rodzica na uznanie za polskiego obywatela,
 5. warunek:
  • przebywać bez przerwy legalnie na terytorium Polski od minimum 10 lat,
  • mieć zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • mieć w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz być uprawnionym do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 6. warunek:
  • przebywać bez przerwy legalnie na terytorium Polski od minimum roku,
  • mieć zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Dodatkowym wymogiem przy ubieganiu się o polskie obywatelstwo jest znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

polskie obywatelstwo

Złożenie wniosku kosztuje 219 zł, a czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 2 miesiące. W przypadku zainteresowania służymy pomocą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i dopełnieniu formalności.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Pro4Work

Artykuł napisany na podstawie informacji umieszczonych na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji