Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
6 grudnia, 2019
List motywacyjny – przeżytek czy potrzeba?
19 grudnia, 2019
Zobacz

Co zrobić w sytuacji dyskryminacji w pracy?

dyskryminacja

dyskryminacja

Udostępnij:

Kiedy rozpoczynamy wymarzoną pracę, często czujemy, jakbyśmy złapali Pana Boga za nogi. Nie zawsze jednak nasze oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością. Czasami zdarza się tak, że stajemy się ofiarami dyskryminacji z różnych powodów. Należy podkreślić, że w świetle prawa absolutnie nikt nie może być dyskryminowany ze względu m.in. na płeć, przynależność religijną, światopogląd, kolor skóry, narodowość czy orientację seksualną. Mianowicie kodeks pracy jasno stanowi, iż pracodawca musi „przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”. Czasami zdarza się tak, że przejawy dyskryminacji stanowią podstawę niezbyt wyszukanych żartów. Często jednak pewna granica zostaje przekroczona. Jak postąpić w takiej sytuacji?

 

dyskryminacja

W sytuacji gdy jesteśmy dyskryminowani przez kolegę lub koleżankę z pracy, należy to zgłosić przełożonemu. Mianowicie jednym z obowiązków menedżera lub kierownika jest zapobieganie konfliktom w pracy. Pracodawca nie może również przymykać oka na mobbing. Jeżeli osoba, która doświadczyła mobbingu w pracy, zrezygnuje z niej lub dozna uszczerbku na zdrowiu, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Natomiast jeżeli doświadczamy dyskryminacji ze strony pracodawcy, z pomocą przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy – instytucja, która stoi na straży przestrzegania przez pracodawców prawa pracy. Można również dochodzić roszczeń przed sądem pracy, przed którym to pracodawca musi wytłumaczyć swoje zachowanie i wykazać, że nie kierował się względami dyskryminacyjnymi, a innymi pobudkami. Osoba, która doświadczyła dyskryminacji, może starać się o odszkodowanie w wysokości w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/