Każdy przedsiębiorca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy na podstawie umowy o pracę lub uowy cywilnoprawnej, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na pracę typu A.

Zezwolenia typu A wydawane są na podstawie wniosku przyszłego pracodawcy. Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę typu A.

Oczywiście zdarzają się wyjątki. Takie sytuacje mają miejsce, gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania. Wtedy zezwolenie na pracę typu A wydaje wojewoda mazowiecki.

Trzeba pamiętać, że okres ważności pozwolenia typu A jest zawsze określony w dokumencie, ale nigdy nie przekracza 3 lat. Oczywiście istnieje możliwość przedłużenia takiego zezwolenia. Pro4Work to dobry partner w procesie uzyskiwania zezwolenia typu A.

Pomagam w kompleksowej realizacji spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Szczególnie w zakresie kompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów, sporządzania pism prawnych oraz profesjonalnego wypełniania wniosków i formularzy.

Dzięki mojemu wsparciu w ramach spraw związanych z zatrudnieniem obcokrajowców cały proces przebiega szybko i pomyślnie.

Izydora Prochera